Lắp Đặt Đài Phun Phao Nổi Trên Hồ Thị Trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định

121
07:01:00 20/01/2020

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Công trình: Lắp Đặt Đài Phun Phao Nổi Trên Hồ Thị Trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định

Đơn vị thiết kế thi công: Công ty Đài phun nước TDV Việt Nam

Thời gian thực hiện: Tháng 1/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • OASE
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • OASE
0912 995 006